Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Catocalinae
Catocala

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ryskt ordensfly Catocala adultera Ryskt ordensfly Catocala adultera Ryskt ordensfly Catocala adultera
Catocala adultera (Ménétries, 1856). Ryskt ordensfly. Kännetecken: Vingbredd 57-67 mm. Huvud och thorax gråaktigt. Bakkropp gråbrun. Framvingar blågrå, med inslag av vitt. Bakvingar gulaktigt röda med brett, svart, bakåt avsmalnande kantband samt ett skarpt, vinkligt mittband. Liknande arter: Liknar C. nupta men den sistnämnda saknar vita partier på framvingarna och bakvingarnas mittband har en insnörning på mitten. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus men främst till vinbeten. Flygtid: Från mitten av juli till september. Förekomst: Finns i lövskogstrakter. Biologi: Äggen övervintrar. Larven lever på asp i maj till juli. Förpuppning i tunn spånad mellan blad. Näringsväxt: Populus. Utbredning: Arten är en migrant och har påträffats sällsynt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Finland och Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/catocala_adultera.html
Latest update: 24 september 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson