Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Catocalinae
Catocala

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ryskt ordensfly Catocala adultera
Catocala adultera (Ménetriés, 1856). Ryskt ordensfly förekommer som en mycket sällsynt migrant från Sk till To. Vingbredd 73-80 mm. Larven lever på asp och sälg, förpuppning mellan blad på marken.
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/catocala_adultera.html
Latest update: 18 augusti 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson