Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Caloptilia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Roststyltmal Caloptilia semifascia
Caloptilia semifascia (Haworth, 1828). Naverlönnstyltmal. Kännetecken: Vingbredd 10-11,5 mm. Huvud brungrått. Antenner ringade i svart och vitt, lika långa som framvingelängden. Framvingar varierande gråbruna med en diffus, trekantig fläck på framkanten samt ett antal spridda fläckar. Bakvingar brungrå. Den liknar vissa former av Caloptilia jurteae och kan nog inte särskiljas utan genitalpreparering. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från slutet av juli samt efter övervintring i maj-juni. Förekomst: Finns i lövskogsmarker där det växer naverlönn. Biologi: Larven gör först en gångkmina som vidgas till en fläck sedan i en omvikt bladkant. Förpuppning i en vit kokong under en bladkant. Näringsväxt: Acer campestre. Utbredning: Är påträffad i Danmark men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 9 dpcember 2019