Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gracillariidae
Gracillariinae
Caloptilia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skogslönnsstyltmal Caloptilia jurateae SkogsSkogslönnsstyltmal Caloptilia jurateae Skogslönnsstyltmal Caloptilia jurateae
Caloptilia jurateae Bengtsson, 2010. Skogslönnsstyltmal. Kännetecken: Vingbredd 10-12 mm. Huvud samma färg som vingarnas grundfärg. Antenner ringade i svart och vitt, lika långa som framvingelängden. Framvingar varierande gråbruna till svarta med en trekantig fläck på framkanten. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från augusti samt efter övervintring i maj-juni. Förekomst: Finns i lövskogsmarker där det växer skogslönn. Biologi: Larven är ljusgrön med brunt huvud. Den gör först en gångkmina som vidgas till en fläck sedan i en omvikt bladkant. Förpuppning i en gulvit kokong under en bladkant. Näringsväxt: Acer platanoides. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västerbottend. I övriga Norden finns den i södra Norge, södra Finland men saknas i Danmark.
Den styltmal som i Sverige har kallats Caloptilia semifascia har visat sig tillhöra denna art. Caloptilia semifascia har sin Nordgräns i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gracillariidae Latest update: 22 maj 2023