Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Autographa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Purpurmetallfly Autographa pulchrina Purpurmetallfly Autographa pulchrina Purpurmetallfly Autographa pulchrina Purpurmetallfly Autographa pulchrina
Autographa pulchrina (Haworth, 1809). Purpurmetallfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 36-42 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Synonym Plusia v-aureum Guenée, 1852

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson