Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Autographa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brungrått metallfly Autographa buraetica
Autographa buraetica (Staudinger, 1892). Brungrått metallfly förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 36-42 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten.
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/autographa_buraetica.html
Latest update: 3 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson