Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Alhängemal Argyresthia goedartella Alhängemal Argyresthia goedartella Alhängemal Argyresthia goedartella
Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758). Alhängemal. Kännetecken: Vingbredd 9-12 mm. Huvud vitt, mellankropp mässingsglänsande. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar guldglänsande med vita fläckar och två vita, sneda tvärband. Bakvingar grå. Arten liknar Argyresthia brockeella men skiljer sig genom att sistnämnda endast har ett tvärband på framvingen. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juli-augusti. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer där det växer björk och al. Biologi: Larven minerar i knoppar men övervintrar i hanhängen, förpuppning under bark eller på marken ofta flera tillsammans. Näringsväxter: Betula, Alnus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Åsele lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 24 december 2019