Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Argyresthiidae
Argyresthia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Björkhängemal Argyresthia brockeella Björkhängemal Argyresthia brockeella Björkhängemal Argyresthia brockeella
Argyresthia brockeella (Hübner, 1813). Björkhängemal. Kännetecken: Vingbredd 9-12 mm. Huvud och mellankropp vitt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar guldglänsande med vita fläckar och ett vitt, snett tvärband. Bakvingar grå. Arten liknar Argyresthia goedartella men skiljer sig genom att sistnämnda har ytterligare ett tvärband på framvingen. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni-augusti. Förekomst: Finns i lövskogsmiljöer där det växer björk och al. Biologi: Larven minerar i knoppar men övervintrar i hanhängen, förpuppning under bark eller på marken. Näringsväxter: Betula, Alnus. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Argyresthiidae Latest update: 24 december 2019