Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Apaturinae
Apatura

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sälgskimmerfjäril Apatura iris Sälgskimmerfjäril Apatura iris
Apatura iris (Linnaeus, 1758). Sälgskimmerfjäril rapporterades första gången i Sk 1963, den finns numera från Sk till Vr. Vingbredd 70-92 mm. Larven lever på sälg, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten (naturbild Jostein Kjærandsen vid Sk, Krankesjön, Stensoffa 10 juli 2005).

Mer om denna art på Finlands natur och arter
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/apatura_iris.html
Latest update: 2 februari 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson