Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Apaturinae
Apatura

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspskimmerfjäril Apatura ilia Aspskimmerfjäril Apatura ilia Aspskimmerfjäril Apatura ilia Aspskimmerfjäril Apatura ilia Aspskimmerfjäril Apatura ilia Aspskimmerfjäril Apatura ilia Aspskimmerfjäril Apatura ilia
Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775). Aspskimmerfjäril rapporterades första gången i Södermanland 2011. 2012 sågs den åter i Södermanland samt även i Uppland. Den finns närmast på Åland. Vingbredd 66-72 mm. Larven lever främst på Asp, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 8 mars 2020