Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Apamea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Träbrunt ängsfly Apamea sublustris Träbrunt ängsfly Apamea sublustris Träbrunt ängsfly Apamea sublustris Träbrunt ängsfly Apamea sublustris
Apamea sublustris (Esper, 1788). Träbrunt ängsfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 41-45 mm. Larven lever på gräsrötter, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 juni 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson