Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Apamea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Träbrunt ängsfly Apamea sublustris Träbrunt ängsfly Apamea sublustris
Apamea sublustris (Esper, 1788). Träbrunt ängsfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Hs. Vingbredd 41-45 mm. Larven lever på gräsrötter, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/apamea_sublustris.html
Latest update: 16 juni 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson