Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Apamea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tåtelängsfly Apamea furva Tåtelängsfly Apamea furva
Apamea furva (Denis & Schiffermüller, 1775). Tåtelängsfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 36-40 mm. Larven lever på gräsrötter, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 22 januari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson