Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Ancylis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Almsikelvecklare Ancylis upupana Almsikelvecklare Ancylis upupana
Ancylis upupana (Treitschke, 1835). Almsikelvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vr. Vingbredd 13-20 mm. Larven lever i augusti september i två sammanfästa blad av alm och björk, förpuppning i ett nedfallet blad av näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 10 mars 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson