Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Ancylis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Smultronsikelvecklare Ancylis comptana
Ancylis comptana (Frölich, 1828). Smultronsikelvecklare förekommer allmänt från Sm till To. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever i augusti oktober i sammanspunna blad på bl.a. smultron och fingerört, förpuppning i näringsväxten.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/ancylis_comptana.html
Latest update: 1 november 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web