Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Ancylis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Björksikelvecklare Ancylis tineana
Ancylis tineana (Hübner, 1799). Björksikelvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i augusti september i ett hopböjt blad av diverse lövträd, förpuppning i en kokong i ett nedfallet blad av näringsväxten.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/ancylis_tineana.html
Latest update: 16 januari 2006
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web