Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Ancylis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Björksikelvecklare Ancylis tineana Björksikelvecklare Ancylis tineana
Ancylis tineana (Hübner, 1799). Björksikelvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i augusti september i ett hopböjt blad av diverse lövträd, förpuppning i en kokong i ett nedfallet blad av näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 6 mars 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson