Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Ancylis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Eksikelvecklare Ancylis mitterbacheriana
Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermüller, 1775). Eksikelvecklare förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 13-17 mm. Larven lever i augusti september i ett hopböjt blad av ek eller bok, förpuppning i en kokong i ett nedfallet blad av näringsväxten.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/ancylis_mitterbacheriana.html
Latest update: 16 januari 2006
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web