Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Ancylis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspsikelvecklare Ancylis laetana
Ancylis laetana (Fabricius, 1775). Aspsikelvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 13-18 mm. Larven lever i juli till september i omvikt bladkant på asp, förpuppning i en kokong på marken.
Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/ancylis_laetana.html
Latest update: 16 januari 2006
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web