Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Anartia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bandad påfågelfjäril Anartia fatima Bandad påfågelfjäril Anartia fatima
Anartia fatima (Fabricius, 1793). Bandad påfågelfjäril är införd i Danmark och finns naturligt från Panama till södra USA. Vingbredd 60-70 mm. Larven lever på växtfailjen Acathaceae.

Mer om denna art på Butterflies and Moths of North America
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/anartia_fatima.html
Latest update: 29 oktober 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson