Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Agonopterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större tistelplattmal Agonopterix subpropinquella Större tistelplattmal Agonopterix subpropinquella
Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849). Större tistelplattmal. Kännetecken: Vingbredd 18-23 mm. Hjässan rödgrå. Antenner nästan lika långa som framvingelängden. Palpändled svartringad. Framvingarna rödgrå med svarta diskpunkter. Tvärribbpunkt otydlig, svart. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Agonopterix scopariella men den sistnämnda har vit tvärribbpunkt. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från slutet av juli samt efter övervintring till juni. Förekomst: Finns på huvudsakligen på ängsmarker. Biologi: Larven är grågrön med svarta vårtor. Huvudet svart. Den lever i ett spunnet bladrör på blå- och rödklint. Näringsväxter: Carduus, Cantaurea, Cirsium, Onopordon. Utbredning: Förekommer sällsynt i Skåne, Östergötland samt på Öland. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 2 februari 2020