Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Agonopterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blåklintsplattmal Agonopterix laterella Blåklintsplattmal Agonopterix laterella
Agonopterix laterella (Denis & Schiffermüller, 1775). Blåklintsplattmal. Kännetecken: Vingbredd 20-25 mm. Hjässan ockergul. Antenner nästan lika långa som framvingelängden. Framvingarna ockergula beströdda med svarta fjällfläckar, tvärribbpunkt svart med en trekantslik fläck mot framkanten. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Agonopterix carduella, A. scopariella samt A. subpropinquella men de sistnämnda saknar den trekantslika fläcken i framvingarna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från juli samt efter övervintring till maj. Förekomst: Finns på marker med blåklint. Biologi: Larven är ljusgrå med bruna vårtor och bruna längsgående linjer. Huvudet svart. Den lever på hopspunna blad av blåklint. Näringsväxt: Centaurea cyanus. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Östergötland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Finland men saknas i Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 5 februari 2020