Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Cochylini
Aethes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fältblomvecklare Aethes smeathmanniana Fältblomvecklare Aethes smeathmanniana Fältblomvecklare Aethes smeathmanniana Fältblomvecklare Aethes smeathmanniana
Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781). Fältblomvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-17 mm. Larven lever från september till april samt juni juli i blomkorgarna på bl. a. rölleka, färgkulla och andra korgblommiga växter, förpuppning i en kokong under näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 4 april 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson