Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Cochylini
Aethes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Enblomvecklare Aethes rutilana Enblomvecklare Aethes rutilana Enblomvecklare Aethes rutilana
Aethes rutilana (Hübner, 1817). Enblomvecklare förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever från september till maj på sammanspunna enbarr, förpuppning i spinnet.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 15 juli 2021