Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Cochylini
Aethes

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Enblomvecklare Aethes rutilana
Aethes rutilana (Hübner, 1817). Enblomvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever från september till maj på sammanspunna enbarr, förpuppning i spinnet.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/aethes_rutilana.html
Latest update: 3 januari 2006
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web