Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Chloantha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grått johannesörtsfly Chloantha hyperici Grått johannesörtsfly Chloantha hyperici
Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775). Grått johannesörtsfly förekommer sällsynt från Bl till Up. Vingbredd 28-32 mm. Larven lever på johannesört, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 2 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson