Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Chloantha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grått johannesörtsfly Chloantha hyperici
Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775). Grått johannesörtsfly förekommer sällsynt från Bl till Up. Vingbredd 28-32 mm. Larven lever på johannesört, förpuppning i en kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/actinotia_hyperici.html
Latest update: 9 februari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson