Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Acronictinae
Acronicta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitt aftonfly Acronicta leporina Vitt aftonfly Acronicta leporina Vitt aftonfly Acronicta leporina
Acronicta leporina (Linnaeus, 1758. Vitt aftonfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 35-45 mm. Larven lever främst på al och björk men även på andra lövträd, förpuppning i murket trä.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/acronicta_leporina.html
Latest update: 16 augusti 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson