Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Acronictinae
Acronicta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vitt aftonfly Acronicta leporina Vitt aftonfly Acronicta leporina Vitt aftonfly Acronicta leporina Vitt aftonfly Acronicta leporina Vitt aftonfly Acronicta leporina
Acronicta leporina (Linnaeus, 1758. Vitt aftonfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 35-45 mm. Larven lever främst på al och björk men även på andra lövträd, förpuppning i murket trä.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 26 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson