Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Acronictinae
Acronicta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lönnaftonfly Acronicta aceris Lönnaftonfly Acronicta aceris Lönnaftonfly Acronicta aceris Lönnaftonfly Acronicta aceris Lönnaftonfly Acronicta aceris
Acronicta aceris (Linnaeus, 1758). Lönnaftonfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 40-46 mm. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i en med träspån invävd kokong.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 26 februari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson