Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Tortricini
Acleris

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Jolsterhöstvecklare Acleris effractana Jolsterhöstvecklare Acleris effractana Jolsterhöstvecklare Acleris effractana Jolsterhöstvecklare Acleris effractana
Acleris effractana (Hübner, 1799). Jolsterhöstvecklare. Kännetecken: Vingbredd 21-23 mm. Framvingarnas spets sikelformigt utdragen. En inskärning på costa som börjar innanför mitten och slutar strax före spetsen. Färgen är blekt brungul med mörkare ribbor och bruna tvärlinjer samt ett mörkare mittband. Dorsum med en smal gul strimma. Ibland är vingarna violettgrå och då syns inte mitbandet. Bakvingar ljust grå med ganska tydlig nätådring. Liknande arter: Svår att skilja från Acleris emargana, men inskärningen i framvingarna är svagare, bakvingarna har tydligare nätådring och den har uppresta svarta fjäll i framvingarna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten. Flygtid: Från slutet av juli till slutet av oktober. Förekomst: Finns på fuktiga marker med jolster. Biologi: Larven är blågrön och lever i sammanspunna blad av jolster. Förpuppning på näringsväxten eller på marken. Näringsväxter: Salix pentandra, Salix purpurea, Salix cinerea. Utbredning: Jolsterhöstvecklare är hittills påträffad från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark Norge och Finland.

syn. Acleris stettinensis (Leraut, 2003)

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 augusti 2020