Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Tortricini
Acleris

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Inbuktad videhöstvecklare Acleris emargana Inbuktad videhöstvecklare Acleris emargana Inbuktad videhöstvecklare Acleris emargana
Acleris emargana (Fabricius, 1775).Inbuktad videhöstvecklare. Kännetecken: Vingbredd 17-25 mm. Framvingarnas spets sikelformigt utdragen. En inskärning på costa som börjar innanför mitten och slutar strax före spetsen. Färgen är blekt brungul med mörkare ribbor och bruna tvärlinjer samt ett mörkare mittband. Dorsum med en smal gul strimma. Ibland är vingarna violettgrå och då syns inte mitbandet. Bakvingar ljust grå med svag nätådring. Liknande arter: Svår att skilja från Acleris effractana, men inskärningen i framvingarna är oftast något kraftigare, bakvingarna har svagare nätådring och den saknar uppresta svarta fjäll i framvingarna. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten. Flygtid: Från slutet av juli till slutet av oktober. Förekomst: Finns på fuktiga marker med sälg och vide. Biologi: Larven är blekt grön med blekgult huvud och lever i en omvikt bladkant, främst på sälg och vide. Förpuppning på näringsväxten eller på marken. Näringsväxter: Alnus glutinosa, Betula, Corylus, Populus, Salix caprea, Salix purpurea m.fl. Utbredning: Inbuktad videhöstvecklare är allmän från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 2 januari 2022