Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Abrostola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grönvitt nässelfly Abrostola tripartita Grönvitt nässelfly Abrostola tripartita Grönvitt nässelfly Abrostola tripartita
Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766). Grönvitt nässelfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 27-35 mm. Larven lever på nässlor, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Synonym Abrostola triplasia sensu auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/abrostola_tripartita.html
Latest update: 30 maj 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson