Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Plusiinae
Abrostola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tulkörtsfly Abrostola asclepiadis Tulkörtsfly Abrostola asclepiadis Tulkörtsfly Abrostola asclepiadis
Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775). Tulkörtsfly förekommer sällsynt från Bl till Me. Vingbredd 29-38 mm. Larven lever på tulkört, förpuppning i en kokong i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 3 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson