Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Zygaenidae
Zygaeninae
Zygaena

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Klubbsprötad bastardsvärmare Zygaena minos Klubbsprötad bastardsvärmare Zygaena minos Klubbsprötad bastardsvärmare Zygaena minos Klubbsprötad bastardsvärmare Zygaena minos Klubbsprötad bastardsvärmare Zygaena minos
Zygaena minos (Denis & Schiffermüller, 1775). Klubbsprötad bastardsvärmare. Kännetecken: Vingbredd 28-39 mm. Antennklubba tjock och trubbig. Vingar halgenomskinliga. Framvingarna mörkgrå med tre röda längsstrimmor den främre smal och tillspetsad den bakre jämnbred samt den yttersta i spetsen yxlikt utbredd, nedåtböjd och något kluven. Ibland kan strimmorna vara sammanflytande.Bakvingar röda med svarta fransar. Liknande arter: Arten liknar smalsprötad bastardsvärmare, Z. osterodensis, men hos sistnämnda är antennklubban svagt klubbformad och betydligt längre. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juni till slutet av juli. Förekomst: Finns på torra solexponerade sandmarker. Biologi: Larven övervintrar. Den lever på bockrot, är vit med två rader svarta prickar utmed sidoryggen. Längd som fullvuxen c:a 25-30 mm. Förpuppning i en gråaktig kokong på marken. Näringsväxt: Pimpinella saxifraga. Utbredning: Förekommer sällsynt i sydöstra Sverige från Skåne till Närke. I övriga Norden finns den i Danmark på Själland, i Norge är den inte känd men i Finland finns den kring Turku.

Synonym Zygaena diaphana Staudinger, 1887

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 10 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson