Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Cossoidea
Cossidae
Zeuzerinae
Zeuzera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blåfläckig träfjäril Zeuzera pyrina Blåfläckig träfjäril Zeuzera pyrina Blåfläckig träfjäril Zeuzera pyrina Blåfläckig träfjäril Zeuzera pyrina Blåfläckig träfjäril Zeuzera pyrina Blåfläckig träfjäril Zeuzera pyrina
Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761). Blåfläckig träfjäril förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 35-75 mm. Larven lever i stam och grenar av bl.a. äppelträd, päronträd och diverse andra lövträd, förpuppning i stam eller grenar.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 juni 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson