Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Zeiraphera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Granskottvecklare Zeiraphera ratzeburgiana
Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840). Granskottvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i maj juni i sammanspunna barr på gran, förpuppning i en gles kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/zeiraphera_ratzeburgiana.html
Latest update: 20 oktober 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson