Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Olethreutinae
Eucosmini
Zeiraphera

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Granskottvecklare Zeiraphera ratzeburgiana Granskottvecklare Zeiraphera ratzeburgiana Granskottvecklare Zeiraphera ratzeburgiana
Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840). Granskottvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i maj juni i sammanspunna barr på gran, förpuppning i en gles kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 2 augusti 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson