Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Xestia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Baltiskt skogsfly Xestia baltica Baltiskt skogsfly Xestia baltica Baltiskt skogsfly Xestia baltica Baltiskt skogsfly Xestia baltica
Xestia baltica (Valle, 1940). Baltiskt skogsfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 37-48 mm. Larven lever på bl.a. blåbär, odon, gullris och dvärgbjörk. Det taxon som finns i Sverige och som vi har kallat X. speciosa har visat sig bestå av två arter, X. baltica och X. arctica. X. baltica har likadana genitalier som X. speciosa men DNA-undersökning har visat att X. baltica skiljer sig tydligt från X. speciosa, en art som saknas i Sverige men förekommer längre söder ut i Europa (Moberg, Palmqvist & Bergsten in prep.). X. arctica uppfattades tidigare som en underart till speciosa men har visat sig vara en god art med tydliga skillnader i både han- och hongenitalier jämfört med de båda andra arterna (Moberg, Palmqvist & Bergsten in prep.).

syn. Xestia speciosa auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 26 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson