Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Xestia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Baltiskt skogsfly Xestia baltica
Xestia baltica (Valle, 1940). Baltiskt skogsfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 37-48 mm. Larven lever på bl.a. blåbär, odon, gullris och dvärgbjörk. Det taxon som finns i Sverige och som vi har kallat X. speciosa har visat sig bestå av två arter, X. baltica och X. arctica. De har tydliga skillnader både hos hanen och honan i genitalierna (Palmqvist et al. in prep.). X. baltica har likadana genitalier som X. speciosa men DNA-undersökning har visat att X. baltica skiljer sig tydligt från X. speciosa, en art som saknas i Sverige men förekommer längre söder ut i Europa.

syn. Xestia speciosa auct.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/xestia_speciosa.html
Latest update: 29 februari 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson