Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Xestia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Urskogsfly Xestia sincera Urskogsfly Xestia sincera
Xestia sincera (Herrich-Schäffer, 1851). Urskogsfly förekommer sällsynt från Sm till Nb. Vingbredd 36-39 mm. Larven lever på gran.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 25 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson