Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Xestia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Xestia atrata (Morrison, 1874). Bredvingat skogsfly har hittills enbart tagits i Hr, 2 exx male. Vingbredd 37 mm. På dessa exx har Fibiger, 1997 beskrivit dem som underart haraldi.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/xestia_atrata.html
Latest update: 5 april 2004
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson