Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Xestia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödfläckigt jordfly Xestia alpicola Rödfläckigt jordfly Xestia alpicola Rödfläckigt jordfly Xestia alpicola Rödfläckigt jordfly Xestia alpicola
Xestia alpicola (Zetterstedt, 1839). Rödfläckigt jordfly förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 34-42 mm. Larven lever på bl.a. dvärgbjörk, kråkris och mjölon.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 29 juli 2021