Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Xestia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödfläckigt jordfly Xestia alpicola Rödfläckigt jordfly Xestia alpicola Rödfläckigt jordfly Xestia alpicola
Xestia alpicola (Zetterstedt, 1839). Rödfläckigt jordfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 34-42 mm. Larven lever på bl.a. dvärgbjörk, kråkris och mjölon.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 25 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson