Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Xanthorhoe

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Skogsfältmätare Xanthorhoe annotinata Skogsfältmätare Xanthorhoe annotinata Skogsfältmätare Xanthorhoe annotinata
Xanthorhoe annotinata (Zetterstedt, 1839). Skogsfältmätare förekommer lokalt allmänt från Småland till Torne lappmark. Vingbredd 22-30 mm. Larven lever på pilört, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 2 augusti 2022