Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Tiliacea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Trestreckat gulvingfly Xanthia citrago Trestreckat gulvingfly Xanthia citrago
Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758). Trestreckat gulvingfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 38-36 mm. Larven lever på lind, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/xanthia_citrago.html
Latest update: 28 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web