Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Venusia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Almlundmätare Venusia blomeri
Venusia blomeri (Curtis, 1832), hane. Almlundmätare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 18-24 mm. Larven lever på alm men troligen även på andra lövträd, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae /en/svenska_fjarilar/venusia_blomeri.html
Latest update: 30 januari 2011
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson