Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Venusia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Almlundmätare Venusia blomeri Almlundmätare Venusia blomeri
Venusia blomeri (Curtis, 1832). Almlundmätare förekommer tämligen sällsynt från Skåne till Norrbotten. Vingbredd 18-24 mm. Larven lever på alm men troligen även på andra lövträd, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 29 juli 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson