Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Nymphalini
Vanessa

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Amiral Vanessa atalanta Amiral Vanessa atalanta Amiral Vanessa atalanta Amiral Vanessa atalanta
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758). Amiral är en årlig invandrare från Sydeuropa som möjligen kan övervintra i södra Sverige, den är påträffad tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 60-78 mm. Larven lever på nässlor och väggört, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae /en/svenska_fjarilar/vanessa_atalanta.html
Latest update: 9 november 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson