Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Pyraustinae
Pyraustini
Udea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Dimmigt ängsmott Udea nebulalis Dimmigt ängsmott Udea nebulalis Dimmigt ängsmott Udea nebulalis
Udea nebulalis (Hübner, 1796). Dimmigt ängsmott förekommer sällsynt från Södermanland till Torne lappmark. Vingbredd 18-25 mm. Larven lever i april maj i ett spinn mellan blad på bl.a. blåklocka, förpuppning på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 16 januari 2022