Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Gelechiinae
Gnorimoschemini
Tuta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

tomatmal Tuta absoluta
Tuta absoluta (Meyrick, 1917). Tomatmal är en införd art som har påträffats i Uppland, Solna, 6 mars 2019 i stora kvisttomater från en matvaruaffär. Den är även påträffad i Danmark och Norge. Vingbredd 12-14 mm. Larven lever främst i tomater.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 23 februari 2020