Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Douglasiidae
Tinagma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Smultronskäckmal Tinagma perdicellum Smultronskäckmal Tinagma perdicellum Smultronskäckmal Tinagma perdicellum Smultronskäckmal Tinagma perdicellum
Tinagma perdicellum Zeller, 1839. Smultronskäckmal. Kännetecken: Vingbredd 8-10 mm. Huvud gråbrunt. Antenner ljusgula, drygt halva framvingelängden. Framvingarna svartbruna med ett mörkt band i miten kantat av ljusa fjäll, bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på ängsmarker och i trädgårdar där det växer smultron och jordgubbar. Biologi: Larven lever i första stadiet som minerare i bladstjälken, därefter utanpå bladet. Näringsväxter: Fragaria, Potentilla och Rubus. Utbredning: Förekommer från Skåne till Ångermanland. I övriga Norden finns den i södra Norge och södra Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Douglasiidae Latest update: 17 januari 2020