Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Hesperidae
Hesperiinae
Thymelicus

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808). Mindre tåtelsmygare förekommer tämligen allmänt i skogs- och på ängsmarker från Sk till Nb. Vingbredd 22-27 mm. Larven lever på gräs.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Hesperidae Latest update: 25 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson