Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Archipini
Syndemis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grå lövträdsbredvecklare Syndemis musculana Grå lövträdsbredvecklare Syndemis musculana
Grå lövträdsbredvecklare Syndemis musculana
(prep. 4590)

Syndemis musculana (Hübner, 1799). Grå lövträdsbredvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 15-22 mm. Larven lever från juli till våren i en bladrulle av diverse träd och örter, förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/syndemis_musculana.html
Latest update: 12 juni 2010
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson