Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Archipini
Syndemis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grå lövträdsbredvecklare Syndemis musculana Grå lövträdsbredvecklare Syndemis musculana Grå lövträdsbredvecklare Syndemis musculana Grå lövträdsbredvecklare Syndemis musculana
Grå lövträdsbredvecklare Syndemis musculana
(prep. 4590)

Syndemis musculana (Hübner, 1799). Grå lövträdsbredvecklare förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 15-22 mm. Larven lever från juli till våren i en bladrulle av diverse träd och örter, förpuppning i näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 11 maj 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson