Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anacampsinae
Anacampsini
Aproaerema

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Större käringtandspalpmal Aproaerema larseniella Större käringtandspalpmal Aproaerema larseniella
Aproaerema larseniella (Gozmány, 1957). Större käringtandspalpmal har påträffats i Danmark. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever i sammanspunna blad av käringtand.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 3 mars 2020