Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Gelechiidae
Anacampsinae
Anacampsini
Aproaerema

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Vickerpalpmal Aproaerema karvoneni Vickerpalpmal Aproaerema karvoneni
Aproaerema karvoneni (Hackman, 1950). Vickerpalpmal. Kännetecken: Vingbredd 11-13 mm. Huvud och mellankropp grå, bakkropp gråbrun. Palper ljusgrå. Antenner ljusgrå. Framvingar enfärgat gråbruna. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni juli. Förekomst: Finns på ängsmark med inslag av ärtväxter. Biologi: Larven lever i sammanspunna blad av diverse ärtväxter. Förpuppning i bladen. Näringsväxter: Lathyrus palustris, Lathyrus pratensis, Melilotus albus, Trifolium pratense, Vicia cracca. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Närke till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 9 juni 2021