Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Syncopacma

Motfläckpalpmal Syncopacma sangiella
(prep. 1449) Syncopacma sangiella
Allmän palpmal Syncopacma cinctella
(prep. 5990) Syncopacma cinctella
Liten käringtandpalpmal Syncopacma wormiella
(genitaliebild saknas) Syncopacma wormiella
Omvändbandad käringtandpalpmal Syncopacma taeniolella
(prep. 10445) Syncopacma taeniolella
Ginstpalpmal Syncopacma suecicella
(genitaliebild saknas) Syncopacma suecicella
Vickerpalpmal Syncopacma karvoneni
(prep. 8804) Syncopacma karvoneni
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/syncopacma_genitalia.html
Latest update: 26 mars 2008
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web