Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Pyraloidea
Pyralidae
Pyralinae
Pyralini
Synaphe

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Spetsvingat mossmott Synaphe punctalis Spetsvingat mossmott Synaphe punctalis Spetsvingat mossmott Synaphe punctalis Spetsvingat mossmott Synaphe punctalis
Spetsvingat mossmott Synaphe punctalis
(prep MC 2690)

Synaphe punctalis (Fabricius, 1775). Spetsvingat mossmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 18-24 mm. Larven lever från september till maj av mossa, förpuppning i näringsväxten.

Synonym Pyralis angustalis Denis & Schiffermüller, 1775

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/synaphe_punctalis.html
Latest update: 30 maj 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson