Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Sesioidea
Sesiidae
Sesiinae
Synanthedon

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Högnordisk glasvinge Synanthedon polaris
Synanthedon polaris (Staudinger, 1877), hane. Högnordisk glasvinge. Detta taxon består av två sympatriska arter, polaris och aurivillii, som attraheras till olika feromoner och också har konstanta yttre teckningsskillnader samt skillnader i DNA (Pürhinger et al. In litt.). Arten är nu påträffad Dalarna, Härjedalen och Torne lappmark. Vingbredd 22-26 mm. Larven lever i lappvide, startar gången i barken men borrar sig senare in i veden, förpuppning i stammen.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/synanthedon_polaris.html
Latest update: 27 april 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson