Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Sesioidea
Sesiidae
Sesiinae
Paranthrene

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Olvonglasvinge Synanthedon andrenaeformis Olvonglasvinge Synanthedon andrenaeformis Olvonglasvinge Synanthedon andrenaeformis Olvonglasvinge Synanthedon andrenaeformis
Synanthedon andrenaeformis (Laspeyres, 1801). Olvonglasvinge förekommer tämligen sällsynt i Sö, Up, Gä och Vs. Vingbredd 20-25 mm. Larven lever i stjälkar och grenar av parkolvon, förpuppning i stammen.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 1 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson